Byggnadspris

Byggnadspris 2014


Vår kyrka fick Älmhults kommuns byggnadspris 2014.


Motiveringen

”Byggnaden har på uppdrag av Diö-Liatorps frikyrkoförsam- ling under sommaren 2013 genomgått en ombyggnation där man medvetet försökt återgå till ett tidigare utseende. Byggnaden uppfördes för 90 år sedan med liggande träpanel och tjärat papptak.

År 1960 sattes eternitplattor på fasaden, vilka nu har bytts ut mot en ny liggande träpanel. Det tjärade papptaket byttes år 1943 ut mot tegelpannor, som i sin tur år 1974 byttes till betongpannor. Nu har taket åter belagts med tegelpannor. Linoljefärgerna har, med hjälp av Bertil Olson, valts för att de ska vara en åter- gång till den tidigare färgskalan. Ombyggnationen har kostat upp emot 500 000 kr och bekostats med hjälp av framförallt privata bidrag och testamenterade medel.

Ombyggnationen har även fått god respons i omgivningen. Kringboende har t.ex. nominerat projektet till byggnadspriset. Det finns också exempel på att förbipasserande sagt att byggna- den nu blivit en pärla i samhället, vilket miljö- och byggnämnden instämmer i.”


Bilder från renoveringen finns här.